ايران در جهان

سه شنبه 06 آبان 1393
ايران در جهان
کاربری آسان
شکل ظاهری
مزایا
رتبه سایت


  • 0


سالهاست کشور ما به دلايل گوناگون جايگاهي خاص در صفحات مطبوعات جهان يافته است. کمتر روزي است که رسانه اي خبر و يا مقاله اي در باره ي ايران نداشته باشد. اما بازتاب اين مهم در رسانه هاي ما کامل نيست.در ميان انبوه اخبار و رويدادهاي داخلي، مطبوعات ما گاه به بخشي از آنچه که در رسانه هاي جهاني انتشار مي يابد، توجه مي کنند.از يک سو مشکلات بي شمار روزمره و پيش روي يک روزنامه، و از سوي ديگر اهميت رويدادها داخلي مانع از انعکاس درخور و کامل مقالات مطبوعات جهاني است.به گزارش اپليکيشن ايراني، دانستن آنچه که در باره کشور ما گفته مي شود، فقط کنجکاوي و يا علاقه مندي به زندگي و سرنوشت مان نيست که ضرورتي ست براي زندگي در جهان امروز، اين خود در عين حال بهترين توضيح براي ضرورت وجود نشريه اي چون ايران در جهان است. سعي ما بر آن است که اين نشريه در هر شماره خود بخشي از مهمترين مقالات منتشر شده در مطبوعات جهان را به فارسي ترجمه و در اختيار خوانندگان قرار دهد.

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
تا کنون نظری ثبت نشده است . شما میتوانید اولین نفر باشد .