رويداد هاي روزانه جهان ما

پنجشنبه 15 اسفند 1392
 رويداد هاي روزانه جهان ما
کاربری آسان
شکل ظاهری
مزایا
رتبه سایت


  • 0


گذر روزگار و زنده شدن دوباره تاريخ و خاطرات خوب و بدش گاهي انسان را شاد مي کند و گاهي درس بزرگي براي آينده اوست. شناخت اين رويدادهاي ثبت شده در ايران و جهان و تجمع آنها را به اپ روزانه مي سپريم تا در کنار شناخت بيشتر تاريخ ها کمک بزرگي به ياد آوري رويداد هاي زندگي شخصيمان باشد و با مروري بر قابليت هاي آن به بررسي بيشتر اين اپ مفيد مي پردازيم.به گزارش اپليکيشن ايراني، رابط کاربري:

اولين و مهمترين نکته در حوزه کاري اينگونه برنامه ها، سهولت استفاده از برنامه و پاسخ دادن سريع به خواسته هاي کاربران است که در ورود به اين اپ اين دو موضوع به درستي مورد اهميت قرار گرفته و تا حد زيادي اين دو اصل رعايت شده است. استفاده از فونتي نسبتا مناسب و رنگ بندي ها خوب اين اپ در کنار شيوه اي متفاوت از شرح وقايع نيز به ايجاد رابط بالا براي کاربري بسيار کمک کرده تا جايي که در ديد اول هيچگونه نقصي در اپ وجود ندارد.تاريخ روز به سه شکل هجري شمسي، قمري و ميلادي درج شده و رويداد ها در دو بخش مجزاي ايران و جهان  به سادگي گوياي ماجرا هستند.توجه به رويداد هاي ريز و قرار دادن نکاتي کوچک ولي مهم مانند مشخص شدن روزهاي سپري شده از سال و يا باقيمانده تا پايان سال و يا دسته بندي نوع رويداد توسط اشکال از نقاط قوت اين اپ تاريخي محسوب مي شود.

کمي فني تر!

روزانه نيازي به بارگزاري اطلاعات ندارد و هر روز بصورت آفلاين از روي ساعت گوشي تاريخ خود را تغيير مي دهد.در اين اپ کاربردي امکان ثبت و افزون وقايع وجود دارد ولي اولين نياز اين بخش يعني ياد آوري رويداد ثبت شده بصورت Notification در اپ برآورده نمي شود.

هميشه با توجه به تنوع رويداد ها و تشابه تاريخي و اسمي آنها نياز به جستجوي تاريخ ها و رويداد هاي آنها از نياز هاي يک تقويم خوب است که در اپ روزانه با قرار گرفتن يک موتور جستجوي خوب اين نياز  به دو امکان جستجوي عنوان رويداد و جستجو از روي تاريخ، به خوبي برطرف شده است.

نقاط قوت:

رابط کاربري خوب

امکانات مناسب و جامع

نقاط منفي:

عدم يادآوري وقايع

وجود نواقصي در طراحي(مانند خالي بودن بخش هايي از صفحه)

تا کنون نظری ثبت نشده است . شما میتوانید اولین نفر باشد .