درآمد ۵.۵ هزار ميلياردي اپراتور اول از کارکرد مشترکان در 9 ماه اول امسال

سه شنبه 30 دي 1393
درآمد ۵.۵ هزار ميلياردي اپراتور اول از کارکرد مشترکان در 9 ماه اول امسال

تعداد خطوط دائمي و اعتباري همراه اول در 9 ماهه اول امسال 68 ميليون و 823 هزار شماره بوده و مشترکان در همين بازه زماني از کارکرد تلفن همراه خود، درآمدي 5 هزار و 548 ميليارد توماني نصيب اين اپراتور کرده‌اند.

  • 0به گزارش اپليکيشن ايراني،  شرکت ارتباطات سيار ايران، افزايش تعداد 6 ميليون خط جديد تلفن همراه شامل 500 هزار خط دائمي و 5 ميليون و 500 هزار خط اعتباري را براي سال 93 پيش‌بيني کرده است.

بر اساس اين گزارش تعداد خطوط دائمي اپراتور اول در پايان سال 92 ، 16 ميليون و 946 هزار و 60 خط بوده که تا پايان آذر ماه سال جاري به  17 ميليون و 286 هزار و 235 خط رسيده و پيش‌بيني شده است که تا پايان سال 93 به 17 ميليون و 446 هزار و 60 خط برسد.

تعداد خطوط اعتباري اين اپراتور تا پايان سال 1392، 47 ميليون و 188 هزار و 920 بوده که تا پايان آذر ماه به 51 ميليون و 537 هزار و 461 شماره رسيده و پيش‌بيني شده که تا پايان سال 93 به 52 ميليون و 688 هزار و 920 شماره برسد.

آمار استفاده از امکانات شبکه توسط ساير شرکت‌هاي تلفن همراه 64 ميليون و 134 هزار و 980 شماره تا پايان سال 92 بوده که تا پايان آذر ماه امسال به 68 ميليون و 823 هزار و 696 شماره رسيده و پيش‌بيني شده است که تا پايان سال 93 به 70 ميليون و 134 هزار و 980 خط برسد .

بر اساس اين گزارش فروش خطوط تلفن همراه، 7 ميليون و 2 هزار و 312 شماره تا پايان سال 92 بوده که اين رقم از ابتداي امسال تا پايان آذر ماه  4 ميليون و 688 هزار و 716 شماره بوده و تا پايان سال به 6 ميليون شماره خواهد رسيد.

همراه اول در سال 92 ، 417 هزار و 575 شماره دائمي و 6 ميليون و 584 هزار و 737 شماره اعتباري فروخته که پيش‌بيني شده براي امسال 500 هزار خط دائمي و 5 ميليون و 500 هزار خط اعتباري به فروش برود.

در آمد همراه اول از کارکرد مشترکان در سال 92 به 6 هزار و 479 ميليارد تومان رسيد. درآمد اين اپراتور از کارکرد مشترکان در 9 ماه اول امسال 5 هزار و 548 ميليارد تومان بوده که پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به 7 هزار و 660 ميليارد تومان برسد.

در آمد حاصل از امکانات شبکه توسط ساير شرکت‌هاي تلفن همراه در سال 92 ، 592 ميليارد تومان و در 9 ماه اول امسال 455 ميليارد تومان بوده است. همچنين پيش بيني شده تا پايان سال به 678 ميليارد تومان برسد.

درآمد فروش خطوط تلفن همراه در سال گذشته 69 ميليارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال در آمد از اين محل 64 ميليارد تومان بوده و پيش‌بيني شده تا پايان سال به 68 ميليارد تومان برسد.

درآمد فروش مودم براي گروه ارتباطات سيار در سال 92، 56 ميليارد تومان و در 9 ماه اول امسال 43 ميليارد تومان بوده و پيش‌بيني شده تا پايان سال به 59 ميليارد تومان برسد.

ساير درآمدهاي اين گروه در سال گذشته 98 ميليارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال 131 ميليارد تومان شده و پيش‌بينش شده 194 ميليارد تومان برسد که شرکت ارتباطات سيار علت اين افزايش را افزايش در ارانه خدمان اينترنت و vpn شرکت ارتباطات مبين نت اعلام کرده است.

مجموع درآمدهايشرکت ارتباطات سيار در سال گذشته 7 هزار و 292 ميليارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال 6 هزار و 243 ميليارد تومان اعلام شده و پيش‌بيني شده تا پايان سال به 8 هزار و 660 ميليارد تومان برسد.


منبع : فارس
تا کنون نظری ثبت نشده است . شما میتوانید اولین نفر باشد .