چقدر از کاربران شبکه مجازي مجرد هستند؟

شنبه 30 مرداد 1395

تاثير شبکه‌هاي اجتماعي مجازي در زندگي افراد بر هيچ‌کس پوشيده نيست که همين موضوع لزوم بررسي اين تاثير را آشکار مي‌کند. اينکه سن، جنس، تحصيلات، شغل و ساير ويژگي‌هاي فردي تا چه اندازه بر استفاده افراد در شبکه‌هاي اجتماعي موثر است.

  • 0به گزارش اپليکيشن ايراني،  مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) به منظور بررسي تاثير شبکه‌هاي اجتماعي بر ابعاد زندگي مردم، در آذر ماه سال گذشته، طرح نظرسنجي با موضوع «بررسي ديدگاه شهروندان ايراني در مورد شبکه‌هاي اجتماعي» را در سطح ملي اجرا کرده و نتايج آن را اعلام کرده است.

جامعه آماري اين نظرسنجي شامل تمامي افراد بالاي ۱۸ سال در خانوارهاي معمولي ساکن در ۳۱ استان ايران بوده و اندازه نمونه با استفاده از فرمول خطاي نسبي، ۴۴۰۰ نفر به دست آمده است.

سنجش ميزان عضويت و عدم عضويت شهروندان در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي غيرايراني حاکي از آن است که بيش از نيمي از افراد عضو هيچ يک از شبکه‌هاي اجتماعي نيستند.

بر اساس اين نظرسنجي، بررسي ميزان عضويت شهروندان در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي نشان مي‌دهد که ۴۶.۸ درصد پاسخگويان عضو هيچ يک از شبکه‌هاي اجتماعي نبوده‌اند، در حالي که ۵۲.۸ درصد شهروندان حداقل عضو يکي از شبکه‌هاي اجتماعي مجازي بوده‌اند.


 

بررسي رابطه بين عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي و جنسيت نيز نشان مي‌دهد که مردان بيشتر از زنان عضو شبکه‌هاي اجتماعي بوده‌اند.

بر اساس اين آمار، ۵۰.۸ درصد از پاسخ دهندگان اين نظرسنجي را مردان و ۴۹.۲ درصد را زنان تشکيل مي‌دهند.

همچنين درباره وضعيت تاهل پاسخ‌دهندگان به اين نظرسنجي هم اين گونه بوده که افراد متاهل بيشتر از افراد مجرد به پرسش‌ها پاسخ دادند؛ يعني متاهل‌ها سهمي ۶۲.۷ درصدي و مجردها ۲۷.۴ درصد از اين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بين سن و عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي نيز رابطه معکوس وجود دارد، به طوري‌که با افزاش سن، ميزان عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي کاهش مي‌يابد.

بر اساس اين نظرسنجي، ۳۴.۳ درصد از پاسخ‌دهندگان سني بين ۱۸ تا ۲۹، ۴۱.۸ درصد سني بين ۳۰ تا ۴۹ دارند و ۲۳.۹ درصد نيز ۵۰ ساله و بالاتر هستند.

مقايسه تحصيلات افراد و تاثير آن بر عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي نيز نشان مي‌دهد افرادي که داراي تحصيلات دانشگاهي هستند، بيش از ديگران از شبکه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌کنند.

چنانچه حدود ۷۵ درصد از افرادي که داراي تحصيلات هستند، اعلام کردند که عضو شبکه‌هاي اجتماعي مجازي هستند.

همچنين مشخصات جمعيت شناختي اين نظرسنجي نشان مي‌دهد که افراد خانه‌دار در صدر قرار دارند.

بيشترين سهم اين بخش با ۲۸.۲ درصد متعلق به زنان خانه‌دار و کمترين بخش متعلق به کارگران و سربازها است.

اما بررسي رابطه بين عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي و جنسيت نشان مي‌دهد که مردان بيشتر از زنان عضو شبکه‌هاي اجتماعي مجازي بوده‌اند. همچنين بين وضعيت تاهل و عضويت شهروندان در اين شبکه‌ها رابطه معني‌داري وجود داشته به‌طوري که افراد مجرد بيشتر از افراد متاهل عضو شبکه‌هاي مجازي هستند.

از سوي ديگر رابطه معناداري بين سن و عضويت در شبکه‌هاي مجازي ديده مي‌شوند به‌طوري که با افزايش سن ميزان عضويت در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي کاهش مي‌يابد. همچنين تفاوت معناداري بين سطح تحصيلات با عضويت وجود دارد يعني اشخاصي که داراي تحصيلات دانشگاهي هستند بيش از ديگران از شبکه‌هاي مجازي استفاده مي‌کنند چنانکه سه چهارم اشخاص با تحصيلات دانشگاهي يعني 75.2 درصد از آنها بيان داشتند که عضو شبکه‌هاي اجتماعي هستند.

در بررسي تفکيکي در شبکه‌هاي مختلف اجتماعي مجازي و پاسخ به اين‌که عضو کدام يک از شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي هستند مي‌توان اشاره کرد که انواع شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي مانند فيس‌بوک، واتس اپ، اينستاگرام، وايبر، تانگو، وي‌چت، گوگل، توتيير، لاين و تلگرام مورد سوال بوده‌اند که براي مثال حدود 62 درصد افراد عضو شبکه اجتماعي تلگرام نبوده و حدود 37 درصد عضو اين شبکه اجتماعي بودند.

در واقع با توجه به نتايج مربوط بيش از يک سوم پاسخگويان عضو شبکه اجتماعي مجازي تلگرام بودند. اين اعداد در شهر تهران نشان مي‌دهد حدود 47 درصد از پاسخگويان در شهر تهران عضو شبکه اجتماعي تلگرام بوده و در حدود 52 درصد عضو شبکه اجتماعي نبوده‌اند و مقايسه ميزان عضويت در تلگرام بين شهروندان تهراني با ساير شهروندان نشان مي‌دهد که نزديک به نيمي از اين شهروندان عضو تلگرام بودند.

البته نظرسنجي انجام شده در اواخر سال 1394 حاکي از اين بود که 24 درصد از پاسخ‌دهندگان عضو تلگرام بودند که اين عدد در فاصله هفت ماه به حدود 48 درصد رسيده يعني دو برابر افزايش پيدا کرده است.


منبع : خبرگزاري ايسنا
تا کنون نظری ثبت نشده است . شما میتوانید اولین نفر باشد .